banner-see-you-soon-hebrew-1
 
tickets
הספירה לאחור! פסטיבל זורבה בעוד
artist-button-hebrew
lineup-button-hebrew
kids-world-button-hebrew
basta-button-hebrew
gallery-button-heb
who-we-are-button-hebrew

באנו לעזורבה
אהובות ואהובים, מנחות ומנחים, מורים, מתרגלים, קרקסנים, אנשי עשייה, אנשי רפואה ואנשי לימוד, הנה הגיע הרגע, פסטיבל זורבה הבודהה ה-30 באשרם במדבר כבר קורם עור וגידים. אנחנו מתרגשות להזמין אתכם ליצור איתנו את המרחב הזה של מציאות אלטרנטיבית הנקרא פסטיבל זורבה הבודהה. זוהי הזמנה לכל אחד ואחת מכם לגעת בקצות הוויתו, להרחיב ולהתרחב. זוהי הזדמנות לחלוק את המתנה שאתם עם קהל רב של נשמות סקרניות וחקרניות.

 
 


 
 

אהובות ואהובים, מנחות ומנחים, מורים, מתרגלים, קרקסנים, אנשי עשייה, אנשי רפואה ואנשי לימוד, הנה הגיע הרגע, פסטיבל זורבה הבודהה ה-29 באשרם במדבר כבר קורם עור וגידים. אנחנו מתרגשות להזמין אתכם ליצור איתנו את המרחב הזה של מציאות אלטרנטיבית הנקרא פסטיבל זורבה הבודהה. זוהי הזמנה לכל אחד ואחת מכם לגעת בקצות הוויתו, להרחיב ולהתרחב. זוהי הזדמנות לחלוק את המתנה שאתם עם קהל רב של נשמות סקרניות וחקרניות

 

תתחילו לפנטז מה אתם רוצים להביא למימד הקסום הזה.

תתכוננו להישרף ולהיוולד מחדש מתוך האש

LIKE A PHONIX FROM THE FIRE


dont-bring-main-bottom-banner