banner-see-you-soon-hebrew-1
 
רוצים לקבל מאיתנו ניוזלטר
ולהשאר מעודכנים?

artist-button-hebrew
lineup-button-hebrew
kids-world-button-hebrew
basta-button-hebrew
gallery-button-heb
who-we-are-button-hebrew

מיין באזאר

מיין בזאר פסטיבל זורבה אביב 2018

רשימת הדוכנים תתעדכן בסמוך לפסטיבל.
בינתיים אפשר להתרשם מהמיין בזאר של הפסטיבל הקודם