מדריך מדיטציה ותהליכי מודעות. מדריך למדע וטכנולוגיה. מנחה AUM מוסמך מהיומניבסיטי בהולנד. מחפש ומתנסה. עובד עם הגלוי והנסתר, אנרגיות החיים והמין, החושך והאור. נותן מקום לקשת המצבים והרגשות, וכולל את התענוג והכאב. חבר מעגל האשרם בשנותיו הראשונות, ומחובר למקום ולמדבר שמסביבו.