נבו למפל, הולך ומאמין בדרך ההתבוננות. מנחה מוסמך בשיטת הריברסינג.

Nevo lempel
050-6954725
[email protected]