אני נעם, מטפל במגע וחוקר תנועה. בתוך המגע והתנועה, אני מוצא שתי שפות, ללא מילים. שתי שפות בהן הגוף מדבר. נוסיף לזה את ההקשבה נוצרת שיחה. שיחה מגוף לגוף. בדרך זו אני מטפל, אני רוקד, אני חי!

058-5140890
[email protected]