מאמינה בתמיכה הדדית ובכוח הביחד. חיה בלב ונהנית מהמסע.