welcome to the zorba buddha

sold out

אזלו הכרטיסים!

נתראה בפסח 2020!!

המחירון:

מכירת חברים- PR - 299 באתר ₪

מכירה מוקדמת לאללה לאללה לאללה - 399 ₪

מכירה מוקדמת לאללה לאללה - 429 ₪

מכירה מוקדמת לאללה - 459 ₪

מוקדמת - 499 ₪

בשער (במידה וישארו כרטיסים) - 549 ₪

מספר הכרטיסים מוגבל - המכירה עד גמר המלאי

למזמינים באתר תנתן הנחה