SOLD OUT

יוצא מתל-אביב בשעה 8:00

ההרשמה לאוטובוסים נפתחה!!!!

פרטים על הזורבוס

249₪

גילאי 3-12 חצי מחיר

494₪

הכניסה מעל גיל 21

ילדים עד גיל 3 – כניסה חינם

גילאי 13-21 מחיר מלא בליווי הורים.

המחירון:

מכירת חברים- PR - 296 באתר ₪

מכירה מוקדמת לאללה לאללה לאללה - 399 ₪

מכירה מוקדמת לאללה לאללה - 429 ₪

מכירה מוקדמת לאללה - 459 ₪p>

מוקדמת - 499 ₪

בשער (במידה וישארו כרטיסים) - 549 ₪

מספר הכרטיסים מוגבל - המכירה עד גמר המלאי

למזמינים באתר תנתן הנחה

המחירון:

מכירת חברים כרטיסים ראשונים – 294 ₪

מכירה מוקדמת לאללה לאללה לאללה – 399 ₪

מכירה מוקדמת לאללה לאללה – 429₪

מכירה מוקדמת לאללה – 459₪

מכירה מוקדמת – 499₪

בשער (במידה וישארו כרטיסים) – 549 ₪

למזמינים באתר תנתן הנחה

להזמנת חדרים ושאלות – 052-5443349